จีนประกาศใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์จากสหรัฐ-อียู

20Apr

จีนประกาศใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์จากสหรัฐ-อียู

                       กระทรวงพาณิชย์จีนประกาศในวันนี้ว่า รัฐบาลจะใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อผลิตภัณฑ์ยางคลอโรบิวทิลที่นำเข้าจากสหรัฐ สหภาพยุโรป (อียู) และสิงคโปร์ โดยยางคลอโรบิวทิลเป็นยางสังเคราะห์ที่ใช้ในแวดวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่า บริษัทในประเทศเหล่านี้มีพฤติกรรมทุ่มตลาดยางคลอโรบิวทิล ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดจีนและสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมของจีนเช่นกัน
                       ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไป ผู้ที่นำเข้ายางคลอโรบิวทิลจะต้องชำระเงินประกันไว้กับศุลกากรของจีนในอัตรา 26% - 66.5% กระทรวงพาณิชย์จีนได้เริ่มดำเนินการตรวจสอบการทุ่มตลาดยางคลอโรบิวทิลที่นำเข้าตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. 2560

ที่มา : www.oie.go.th