เจรจา “สหรัฐ” งดเก็บภาษีเหล็กไทย

10May

เจรจา “สหรัฐ” งดเก็บภาษีเหล็กไทย

                       กระทรวงพาณิชย์เผยสินค้าท่อเหล็กไทยได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า 25% จากสหรัฐฯ เป็นรายครั้ง (รายชิปเมนท์) หลังผู้ผลิตท่อเหล็กไทยได้ขอให้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ยกเว้นการเก็บอากรนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียม แม้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ จะไม่ได้ยกเว้นภาษีท่อเหล็กของไทยทั้งหมดแต่ก็นับว่าเป็นสัญญาณที่ดี โดยล็อตล่าสุดที่มีการส่งออกไม่ถูกทางสหรัฐฯ จัดเก็บภาษีนำเข้า 25% นอกจากสินค้าท่อเหล็กแล้วยังมีผู้ประกอบการแผ่นเหล็กรีดร้อนและแผ่นเหล็กรีดเย็นของไทยที่ได้ประสานกับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ให้งดเว้นภาษีนำเข้าเช่นกัน แต่กลุ่มสินค้าอะลูมิเนียมนั้นยังไม่มีข่าวคราว เมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาไทยได้ยื่นรายละเอียดของดเว้นการเก็บภาษีนำเข้าเหล็กให้แก่ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (ยูเอสทีอาร์) ในการประชุมกรอบความตกลงด้านการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐฯ คาดว่าทางยูเอสทีอาร์จะมีการประกาศผลว่าจะงดเว้นการเก็บภาษีเหล็กและอะลูมิเนียมทั้งประเทศไทยในเร็ว ๆ นี้

                        สำหรับการกีดกันทางการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐฯ คาดว่ากำลังโดนเพ่งเล็งมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการไต่สวนตลาดสารทดแทนความหวาน (ไกลซีน) จากประเทศต่าง ๆ ที่มีไทยเป็นหนึ่งในประเทศเหล่านั้น และไต่สวนกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการอุดหนุนจากรัฐบาล (ซีวีดี) กับประเทศอินเดีย จีน และไทย ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศจะประสานผู้ส่งออกสินค้าดังกล่าวเพื่อชี้แจงต่อสหรัฐฯ ต่อไป โดยขณะนี้สหรัฐยังไม่ได้ใชมาตรการเก็บภาษีกับสินค้าดังกล่าว

ที่มา : www.oie.go.th