ส.อ.ท.หนุนนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน แต่แนะค่อยเป็นค่อยไป-ไม่เป็นภาระผู้ใช้

11May

ส.อ.ท.หนุนนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน แต่แนะค่อยเป็นค่อยไป-ไม่เป็นภาระผู้ใช้

                       นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า จากการเข้าพบนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เพื่อชี้แจงและหารือเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายชะลอการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เมื่อวันที่ 4 พ.ค. ที่ผ่านมานั้นว่า ได้ขอให้ทางกระทรวงพลังงาน พิจารณาการดำเนินนโยบายต่าง ๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป และให้เวลาแก่ผู้ประกอบการได้ปรับตัว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบรุนแรงต่ออุตสาหกรรมพลังงานทดแทน นอกจากนี้ ยังเห็นด้วยที่จะ กระทรวงพลังงาน จะรักษาต้นทุนไฟฟ้าไม่ให้กระทบต่อประชาชน และการสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ นอกจากนี้ทาง ส.อ.ท. อยากให้ทางกระทรวงพลังงาน ดูแลการรับซื้อหรือพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนทุกครั้ง จะต้องปฏิบัติด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมโดยให้ผู้พัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชนแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมภายใต้กติกาที่เท่าเทียมกัน 
                      ที่สำคัญ ทาง ส.อ.ท. เห็นด้วยอย่างยิ่งกับแนวทางที่จะรับซื้อพลังงานทดแทนจะต้องไม่เป็นภาระกับผู้ใช้ไฟฟ้า แต่เนื่องจากราคาไฟฟ้าที่ขายให้ผู้ใช้ไฟฟ้า มีตั้งแต่ 2.5-5 บาท/หน่วย การกำหนดราคาที่จะไม่เป็นภาระต่อผู้ใช้ไฟฟ้าต้องมีความชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งทาง ส.อ.ท คงจะต้องติดตามต่อว่าฝ่ายปฏิบัติการจะนำนโยบายที่รับซื้อพลังงานหมุนเวียนไม่จำกัด โดยไม่เป็นภาระกับผู้ใช้ไฟฟ้า "รัฐน่าจะประกาศราคากลางออกมาให้เกิดความชัดเจน เพราะต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าชีวมวลแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน นักลงทุนจะตัดสินใจได้ว่าพร้อมลงทุนหรือไม่" นายสุพันธุ์ กล่าว นายสุพันธ์ กล่าวว่า ส.อ.ท.จะติดตามว่าภาครัฐมีระเบียบมารองรับนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่ เพราะไม่อยากให้นโยบายดี ๆ ไม่ถูกนำมาปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น โครงการโซลาร์เสรีที่มีการประกาศมานานกว่า 1 ปี แต่จนบัดนี้ยังไม่มีความคืบหน้าที่นำมาสู่การปฎิบัติ
                       "แนวโน้มการใช้ไฟฟ้าในอนาคตจะมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงต้องเตรียมมาตรการรองรับ ซึ่ง ส.อ.ท.มีจุดยืนที่จะสนับสนุนให้กระทรวงพลังงานส่งเสริมการรับซื้อพลังงานหมุนเวียน โดยไม่เป็นภาระกับผู้ใช้ไฟฟ้า...ตอนนี้เปิดตลาดเสรี มีผู้ผลิตเป็นจำนวนมาก เราไม่ควรที่จะไป control" นายสุพันธุ์ กล่าว

ที่มา : www.oie.go.th