อินโดนีเซียผลิตถุงพลาสติกทำจากมันสำปะหลัง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

11May

อินโดนีเซียผลิตถุงพลาสติกทำจากมันสำปะหลัง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทแห่งหนึ่งในบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผลิตถุงพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขึ้นมา โดยที่สามารถย่อยสลายได้ อีกทั้งยังไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ด้วย หากพวกมันเผลอกินเข้าไป ทั้งนี้ เป็นเพราะถุงพลาสติกที่บริษัท Avani Eco ผลิตขึ้นมานั้น ทำด้วยมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นพืชที่พบได้ทั่วไปในทวีปต่างๆ ของโลก 

สำหรับถุงที่ผลิตด้วยมันสำปะหลังนี้ มีลักษณะ และรูปลักษณ์ที่ดูเหมือนกับถุงพลาสติกทั่วไป แต่มีความพิเศษตรงที่สามารถย่อยสลายได้ในน้ำ และไม่ทำอันตรายต่อสัตว์ที่เผลอกินถุงนี้เข้าไป ซึ่งตามหลักการแล้ว แม้แต่มนุษย์ก็สามารถกินถุงชนิดนี้ได้ จึงน่าจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับประเทศอินโดนีเซียที่กำลังประสบปัญหากับพลาสติกจำนวนมหาศาล โดยมีพลาสติกถูกทิ้งเกลื่อนตามแม่น้ำ และไปบดบังทัศนียภาพอันสวยงามของชายหาดต่างๆ 

ขณะที่ทั่วโลกก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับพลาสติกเช่นกัน โดยในแต่ละปี มีพลาสติกอย่างน้อย 8 ล้านตัน ถูกพัดไปอยู่ในมหาสมุทร เท่ากับว่าทุก 1 นาที จะมีขยะปริมาณเท่ารถบรรทุก 1 คัน ที่ถูกทิ้งลงในมหาสมุทร ส่งผลให้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลและนกต้องตายลง เนื่องจากกินพลาสติกเข้าไป หรือไม่ก็เข้าไปติดอยู่ในเศษพลาสติกที่พันกันอยู่ อีกทั้งพลาสติกที่ผุพังเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในมหาสมุทร จนกลายเป็นขยะขนาดเล็กๆ ก็ยังส่งผลต่อห่วงโซ่อาหารได้

โดยปัจจุบัน มีจำนวนพลาสติกเพียง 14 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ถูกนำมารีไซเคิล ขณะที่พลาสติกส่วนใหญ่ถูกใช้แล้วทิ้งในครั้งเดียว นอกจากนี้ 95 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าวัสดุที่นำมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกนั้นยังมีมูลค่าที่สูงถึง 80,000 ล้านเหรียญสหรัฐ - 120,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งนับเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจด้วย 


ที่มา : www.weforum.org