บ้านปูฯ ลุยร่วมทุนสิงคโปร์ ขยายสู่แบตเตอรี่ติดรถ EV

14May

บ้านปูฯ ลุยร่วมทุนสิงคโปร์ ขยายสู่แบตเตอรี่ติดรถ EV

                       ธุรกิจผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตยครบวงจรของบ้านปูฉลุย ล่าสุดร่วมทุนสิงคโปร์ทำธุรกิจจัดเก็บพลังงาน พร้อมรุกเข้าตลาดติดตั้งแบตเตอรี่รถ EV กำลังมาแรง นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่ และกรรมการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทบ้านปู อินฟิเนอร์จี เปิดตัวบริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร เมื่อปลายเดือน ส.ค.ปีที่ผ่านมา ได้วางระบบและติดตั้งโซลาร์รูฟให้เอกชนแล้วหลายแห่ง อาทิ เอฟแอนด์เอ็น เอ้าท์เลท โรงพยาบาลเซ็นทรัล เยนเนอรัล สถานีบริการน้ำมัน โรงเรียน ถือว่าตอบโจทย์นโยบายการพัฒนาไทยสู่ 4.0
                       นางสาวกนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด กล่าวว่า บริษัทเข้าลงทุนในธุรกิจจัดเก็บพลังงานของสิงคโปร์ บริษัท นิว รีซอสเซส เทคโนโลยี จำกัด เพื่อผลักดันระบบการจัดการ (energy manage-ment system : EMS) และจัดเก็บพลังงาน (energy storage system : ESS) และพัฒนาการบริการด้านพลังงานเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย ธุรกิจการผลิตแบตเตอรี่เพื่อจัดเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ไปใช้ในช่วงกลางคืนกำลังมาแรง ซึ่งขณะนี้มีบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ได้ไปซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาผลิตเพื่อจะนำออกจำหน่ายเอง รวมทั้งผลิตรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบที่ติดตั้งแบตเตอรี่ ก่อนจะผลิตออกจำหน่ายทั่วไป แต่ในส่วนของบริษัทจะรุกจับลูกค้าตลาดรถขนาดใหญ่ทั้งต่างประเทศและในประเทศก่อน ซึ่งจะมีการติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด 100-200 กิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์ โดยจะใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์คุณภาพสูงจากแหล่งผลิตที่ดีที่สุดทั่วโลกมาติดตั้งให้ลูกค้า ในระยะถัดไปจะรุกกลุ่มลูกค้าที่ใช้รถขนาดเล็กใช้แบตเตอรี่ขนาด 20 กิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์ เพราะลูกค้ากลุ่มนี้มีจำนวนมาก พร้อมที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเป็นยานพาหนะคันที่ 2 อย่างแน่นอน
                       ปัจจุบันราคาแบตเตอรี่ขนาดนี้จากจีน 400 เหรียญสหรัฐ (ยังไม่รวมภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม) สามารถชาร์จไฟเต็มที่ได้ 4,000-5,000 ครั้ง วิ่งได้ระยะทาง 200-300 กม.ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง เฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการวิ่ง 40 บาทต่อ 100 กิโลเมตร ต่ำกว่ารถใช้น้ำมันที่มีค่าใช้จ่ายประมาณกิโลเมตรละ 3-4 บาท

ที่มา : www.oie.go.th