เกาหลีใต้รุกไทย มุ่งลงทุนในโครงการ EEC

15May

เกาหลีใต้รุกไทย มุ่งลงทุนในโครงการ EEC

                        ที่ปรึกษาประธานธิบดีเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยและรองประธานหอการค้าเกาหลีใต้-ไทย เผยว่า จะมีการจัดงานประชุมสุดยอดธุรกิจในไทยครั้งแรกของ เมคยอง มีเดีย กรุ๊ป เนื่องในวาระครบ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เกาหลีใต้ ภายใต้ชื่องาน “Maekyung Thailand Forum” ในวันที่ 6 – 17 พฤษภาคมนี้ เพื่อวางรากฐานความร่วมมือทางธุรกิจในยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาด้านเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นด้านอินเทอร์เน็ต AI รวมไปถึงหุ่นยนต์อีกด้วย สำหรับการจัดงานในครั้งนี้จะมีบริษัทชั้นนำของเกาหลีกว่า 30 บริษัทเข้าร่วม อาทิเช่น บริษัท ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ฮุนได มอเตอร์ บริษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์  บริษัท ล็อตเต้ ช็อปปิ้ง เป็นต้น โดยมีตัวแทนจากซัมซุงและฮุนไดมาชี้แจงถึงนวัตกรรมของอุตสาหกรรมในอนาคต

                        นอกจากนี้ยังมีรองนายกรัฐมนตรีของไทยเข้าร่วมอีกด้วย เพื่อชี้แจงให้นักธุรกิจเกาหลีใต้ทราบถึงโอกาสในการลงทุนภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในไทย (EEC) และได้เชิญรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเกาหลีใต้ขึ้นมาชี้แจงการเติบโตด้านนวัตกรรมของเกาหลีใต้และการปฏิรูปเทคโนโลยีในยุคสาหกรรม 4.0 โดยคาดว่าจะมีบริษัทจากเกาหลีใต้มาลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสถาบันวิจัยจากเกาหลีใต้ที่ให้ความสนใจกับ EEC เป็นอย่างมาก BOI ได้ระบุไว้ว่า ในปี 2560 ที่ผ่านมามีนักธุรกิจจากเกาหลีใต้ยื่นขอรับส่งเสิรมการลงทุนเข้ามากว่า 26 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 3,260 ล้านบาท และได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนให้อีก 31 โครงการ รวมเป็นมูลค่า 6,176 ล้านบาท โดยมีโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าการลงทุนมากกว่าหนึ่งพันล้านบาทที่ได้รับอนุมัติ อย่าง บริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ที่ลงทุนเพื่อผลิตตู้เย็น เครื่องล้างจานและเครื่องปรับอากาศ

ที่มา : www.oie.go.th