จี้รัฐส่งเสริมซื้อไฟพลังงานทดแทน

16May

จี้รัฐส่งเสริมซื้อไฟพลังงานทดแทน

                       กลุ่มอุตสาห กรรมพลังงานทดแทน ส.อ.ท. ประกาศจุดยืนหนุนนโยบายส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลัง งานหมุนเวียน โดยไม่เป็นภาระกับผู้ใช้ไฟฟ้า แต่ต้องโปร่งใสและ เป็นธรรม พร้อมจับตาอย่างใกล้ชิด หวั่นนโยบายดีถูกพับเก็บ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประ ธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประ เทศไทย เปิดเผยว่า จากการเข้าพบนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 4 พ.ค.2561 ที่ผ่านมา เพื่อชี้แจงและหารือเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายชะลอการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ทั้งนี้ อยากให้กระ ทรวงพิจารณาการดำเนินนโย บายต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป และให้เวลาแก่ผู้ประกอบการได้ปรับตัว เพื่อไม่ให้ส่งผล กระทบรุนแรงต่ออุตสาหกรรมพลังงานทดแทน นอกจากนี้ ยังเห็นด้วยที่กระทรวงจะรักษาต้นทุนไฟฟ้าไม่ให้กระทบต่อประชาชน และการสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่"อยากให้ทางกระทรวงพลังงานดูแลการรับซื้อหรือพัฒนาโครงการพลังงานหมุน เวียนทุกครั้ง จะต้องปฏิบัติด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดย ให้ผู้พัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน แข่งขันกันอย่างเป็นธรรมภายใต้กติกาที่เท่าเทียมกัน" นายสุพันธุ์กล่าว
                       อย่างไรก็ตาม ส.อ.ท.เห็นว่าราคาค่าไฟฟ้าที่ขายให้ผู้ใช้ไฟฟ้า มีตั้งแต่ 2.5-5 บาทต่อหน่วย เป็นราคาที่จะไม่เป็นภาระต่อผู้ใช้ไฟฟ้า โดยทาง ส.อ.ท.จะคอยติดตามต่อว่าฝ่ายปฏิบัติการที่ดำเนินตามนโยบายดังกล่าว จะมีระเบียบมารองรับนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไร เนื่องจากไม่อยากให้นโยบายดีๆ ถูกยกเลิกไปทั้งที่ยังไม่ได้นำมาปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น โครงการโซลาร์เสรี ที่มีการประกาศมานานกว่า 1 ปี แต่จนบัดนี้ยังไม่มีความคืบหน้าที่นำมาสู่การปฏิบัติ
                       "การเข้าหารือกับ รมว.พลังงาน ได้มีความชัดเจนมากขึ้นว่ากระทรวงจะยืนยันสนับสนุนไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน แต่จะเปลี่ยนการสนับสนุนเป็นการรับซื้อไฟฟ้าเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ราคาขายต่ำกว่า และต้องเป็นประเภทเฟิร์ม ซึ่งกรณีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ทำข้อตกลงรับซื้อไฟฟ้าแล้ว กระทรวงพลังงานจะไม่มีการยกเลิกสัญญา แต่จะไม่มีการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มตามรูปแบบเดิมแล้ว" นายนายสุพันธุ์กล่าว ในส่วนของโรงไฟฟ้าเอสพีพีชีวมวลที่ได้รับผลกระทบ กระทรวงจะเข้าไปตรวจสอบปัญหาเป็นรายๆ ไป ซึ่งหากพบปัญหาจะช่วยหามาตรการช่วยเหลือต่อไป ขณะเดียวกันยังขอความร่วมมือกับ ส.อ.ท. ในการเสนอพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน และ ช่วยสนับสนุนการสร้างอุตสาห กรรมใหม่ภายในประเทศ เช่น แบตเตอรี่กักเก็บไฟฟ้า, แบตเตอรี่ลิเธียม รวมถึงขอให้ ส.อ.ท.ช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อการขนส่ง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มล้นตลาด.

ที่มา : www.oie.go.th