เคอรุ่ย ปิโตรเลียม ชนะประมูลโครงการสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในบราซิล

16May

เคอรุ่ย ปิโตรเลียม ชนะประมูลโครงการสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในบราซิล

                        นิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPE) ภายใต้การนำของบริษัท Shandong KERUI Petroleum Equipment Limited (KERUI Petroleum) ประสบความสำเร็จในการลงนามกับบริษัท Brazilian Petroleum Corporation (Petrobras) ในโครงการสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ (UPGN) ในเมืองอิตาโบไร รัฐริโอ ประเทศบราซิล มูลค่าเกือบ 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 18,700 ล้านบาท โดยถือเป็นโครงการน้ำมันโครงการแรกนับตั้งแต่ปี 2557 ที่ Petrobras เปิดให้สาธารณะเข้าร่วมประมูล และเป็นโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในบราซิลในปัจจุบัน ซึ่งนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาน้ำมันและก๊าซใต้ชั้นหินเกลือ (Pre-Salt) ของ Petrobras
                        ทั้งนี้ บริษัท KERUI Petroleum ได้กลายเป็นบริษัทเอกชนรายแรกและรายเดียวจากจีนที่ชนะประมูลโครงการด้านวิศวกรรมน้ำมันของ Petrobras ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับบริษัทจีนในการขยายกิจการไปต่างประเทศ และคว้าโอกาสทองในการแสดงความรู้ความเชี่ยวชาญของประเทศจีน นายหลี่ จิ้นจาง เอกอัครราชทูตจีนประจำบราซิล กล่าวว่า "เราขอแสดงความยินดีกับ KERUI Petroleum ที่ประสบความสำเร็จในการประมูลโครงการสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติในเมืองอิตาโบไร ซึ่งสะท้อนถึงความกล้าได้กล้าเสียและความพยายามอย่างไม่ย่อท้อในบราซิล ทั้งยังเป็นแบบอย่างความสำเร็จของจีนในการเข้าไปลงทุนในบราซิล เราหวังว่า KERUI Petroleum จะสร้างมาตรฐานให้กับโครงการความร่วมมือด้านน้ำมันและก๊าซระหว่างจีน-บราซิล ด้วยการออกแบบและการก่อสร้างอันเป็นเลิศที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม"
Metodo Potencial บริษัทวิศวกรรมในบราซิล ประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการนับร้อยโครงการให้กับ Petrobras เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดและสนับสนุนโครงการมากมายตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา โดย Metodo Potencial ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ KERUI Petroleum ซึ่งมีบทบาทสำคัญในโครงการข้างต้น นับตั้งแต่เดือน ม.ค.2560 หลังจากได้รับเอกสารประกอบการประกวดราคาจาก Petrobras อย่างเป็นทางการ KERUI ได้ใช้เวลาเตรียมการถึง 9 เดือนเพื่อยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุด ส่งผลให้ KERUI โดดเด่นเหนือบริษัทวิศวกรรมชั้นนำรายอื่น ๆ จากทั่วโลก ด้วยจุดแข็งหลายประการทั้งในเรื่องของการออกแบบในลักษณะหน่วยแยกและมีมาตรฐาน การลดต้นทุนการดำเนินงาน และการเพิ่มรายรับให้กับโครงการ
                        โครงการสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่ KERUI Petroleum ชนะประมูลนี้ จะเป็นโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในบราซิล และจะช่วยบรรเทาปัญหาว่างงานในรัฐริโอด้วยการสร้างงานกว่า 2,000 ตำแหน่ง หลัก ๆ แล้วโรงงานแห่งนี้จะทำหน้าที่แยกก๊าซออกจากน้ำมันดิบใต้ชั้นหินเกลือในแอ่งซานโตส ซึ่งจะเป็นหลักประกันสำคัญในการผลิตน้ำมันใต้ชั้นหินเกลือในบราซิล และมีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาและเพิ่มผลผลิตน้ำมันใต้ชั้นหินเกลือ เมื่อสร้างแล้วเสร็จ โรงแยกก๊าซแห่งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งและแยกก๊าซธรรมชาติจากเดิมวันละ 23 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นวันละ 44 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ ก๊าซธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการจะถูกนำไปใช้กับรถยนต์และในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยลดภาระของรัฐบาลบราซิลในการนำเข้าก๊าซธรรมชาติได้อย่างมีนัยสำคัญ
KERUI Petroleum ได้เข้ามาช่วยส่งเสริมสัมพันธไมตรีระหว่างจีนกับบราซิล ทั้งยังได้ต่อยอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทจีนในเวทีโลก KERUI เป็นตัวอย่างที่ดีของบริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซที่มีศักยภาพในการบุกตลาดต่างประเทศ กล้าได้กล้าเสีย ทำธุรกิจอย่างยุติธรรม และทำให้ประเทศจีนมีชื่อเสียงขจรขจายในทวีปอเมริกา 

ที่มา : www.oie.go.th