เกาหลีใต้บุกยึดไทย เน้นลงทุนอุตสาหกรรมขั้นสูง

18May

เกาหลีใต้บุกยึดไทย เน้นลงทุนอุตสาหกรรมขั้นสูง

                        นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ในวันที่ 16-17 พ.ค.นี้ นายเพค อุน-กยู รมว.การค้าอุตสาหกรรมและพลังงาน ประเทศเกาหลีใต้ จะนำคณะหน่วยงานภาครัฐ นักธุรกิจ และนักลงทุน ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมรายใหญ่ จากเกาหลีใต้ 150 คน จาก 70 บริษัท เดินทางมาศึกษาลู่ทางการลงทุนในไทย และจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างบีโอไอ กับนายจอง ซอน ซอ ประธานโคเรียไบโอ หรือองค์กรส่งเสริมเทคโนโลยีชีวภาพของเกาหลีใต้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยี ตลอดจนความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจับคู่ทางธุรกิจ
                        นายนฤตม์ กล่าวว่า เกาหลีใต้มีการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับในระดับโลก ไม่เฉพาะในด้านอิเล็กทรอนิกส์และด้านดิจิทัล แต่รวมถึงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านไบโอเทคโนโลยี บีโอไอจึงต้องการเชิญชวนให้ธุรกิจชั้นนำของเกาหลีใต้เข้ามาลงทุนในไทยในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) การเดินทางครั้งนี้ยังได้จัดให้มีงานสัมมนาของนักลงทุนไทย-เกาหลีใต้ ที่กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ ภาคเอกชนของไทยและเกาหลีใต้ได้พบปะหารือกันอีกด้วย ล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ก็ได้มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนหลายเรื่อง ที่จะช่วยดึงดูดการลงทุนจากเกาหลีใต้ให้มากยิ่งขึ้น ได้แก่ มาตรการส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่มีกลุ่มเป้าหมาย คือ บริษัทผู้พัฒนาระบบอัจฉริยะด้านต่างๆ ซึ่งบริษัทชั้นนำของเกาหลีใต้มีศักยภาพสูงมาก และยังมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่อีอีซี มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีมากกว่าเดิม.

ที่มา : www.oie.go.th