ไทคอน เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุนเยี่ยมชมพื้นที่อุตสาหกรรมในเขตอีอีซี

24May

ไทคอน เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุนเยี่ยมชมพื้นที่อุตสาหกรรมในเขตอีอีซี

                       ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (ไทคอน) นำโดย นายโสภณ ราชรักษา ผู้อำนวยการใหญ่กลุ่มบริษัทไทคอน ให้การต้อนรับคณะนักลงทุนจากประเทศโซนยุโรป เกาหลี และสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมอาคารโรงงานและคลังสินค้าของกลุ่มที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อศึกษาดูงานการลงทุนในอีอีซี และพร้อมกันนี้ได้เข้าชมธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอากาศยาน (aerospace) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพและความเชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัทไทคอนในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาโครงการอีอีซี และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยงานนี้คณะลงทุนต่างให้ความสนใจเป็นอย่างดี
                        พื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) นับเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจซึ่งมีการขนส่งทางทะเลที่สำคัญที่สุดของโลก ทั้งยังมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเข้ามาลงทุนทั้งในประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียน โดยกลุ่มบริษัทไทคอน มีพื้นที่ให้บริการในเขตอีอีซีและบริเวณโดยรอบ รวมทั้งสิ้นกว่า 1 ล้านตารางเมตร บนที่ดินกว่า 1,500 ไร่ พร้อมที่จะรองรับการลงทุนในทุกอุตสาหกรรม โดยรวมแล้วกลุ่มบริษัทไทคอนมีโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าบนทำเลที่ตั้งยุทธศาสตร์กว่า 50 แห่งทั่วประเทศ ให้บริการทั้งในรูปแบบพร้อมใช้ (Ready-Built) และสร้างตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit) รวมพื้นที่ในการให้บริการกว่า 2.7 ล้านตารางเมตร จึงพร้อมที่จะรองรับนักลงทุนหรือผู้ประกอบการจากทุกอุตสาหกรรม

ที่มา : www.oie.go.th