'อุต'อุ้มเอสเอ็มอีให้กู้ดอกเบี้ยต่ำรับพิษน้ำมันพุ่ง

30May

'อุต'อุ้มเอสเอ็มอีให้กู้ดอกเบี้ยต่ำรับพิษน้ำมันพุ่ง

                        นายสมชาย หาญหิรัญ รมช.อุตสาหกรรม กล่าวว่า จากราคาน้ำมัน ปรับขึ้นและมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบ ต่อต้นทุนการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพิ่มสูงขึ้นกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำหนดให้ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center : SSRC) ซึ่งมีศูนย์บริการกระจายอยู่กว่า 270 แห่งทั่วประเทศ รวบรวมหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนเอสเอ็มอีไทยไว้ครบถ้วนในจุดเดียว มาทำหน้าที่เป็นจุดรับแจ้งปัญหาหรือขอรับความช่วยเหลือจากผลกระทบราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้ อุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์ หรือ ธพว.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ตรงความต้องการมากที่สุด  ด้านนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ เอสเอ็มอีแบงก์ กล่าวว่า ธนาคารได้รับมอบหมายจากรัฐบาล จัดมาตรการช่วยเหลือด้านการเงิน รูปแบบสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ เพื่อให้เอสเอ็มอีใช้เป็นทุน หมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง ลดผลกระทบ ในภาวะที่ต้นทุนธุรกิจเพิ่มขึ้น ได้แก่ สินเชื่อเถ้าแก่ 4.0 สำหรับผู้ประกอบการ นิติบุคคลรายเล็ก คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา 7 ปี ไม่ต้อง ใช้หลักประกัน และอื่นๆ

ที่มา : www.oie.go.th