'บีโอไอ'บินเจรจากลุ่มทุนจีน ดึงสมาพันธ์ACFICตั้งรง.ในEEC

31May

'บีโอไอ'บินเจรจากลุ่มทุนจีน ดึงสมาพันธ์ACFICตั้งรง.ในEEC

                        นางสาวบงกช อนุโรจน์ รองเลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 บีโอไอมี กำหนดการพบหารือกับนายเกา หยุน หลง (Mr.Gao Yun Long) รองประธานสภา ที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประเทศจีน และในฐานะประธานสมาพันธ์สภาอุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งประเทศจีน (All-China Federation of Industry and Commerce) หรือ ACFIC ในโอกาสนำคณะนักลงทุนที่เป็นประธานบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำ ซึ่งเป็นสมาชิกของ ACFIC เดินทางมาศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุนในประเทศไทย โดยนักลงทุนกลุ่มนี้ประกอบธุรกิจทั้งในจีนและในต่างประเทศ อาทิ ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา ไบโอเทคโนโลยี เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ ธุรกิจการบิน ยางรถยนต์ การศึกษา และพลังงานทดแทน เป็นต้น
                         โดยบีโอไอจะจัดให้มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งมุ่งเน้นส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม เป้าหมาย การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยรัฐบาลได้สร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศ การจัดให้มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด ชายแดน เพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับประเทศ เพื่อนบ้าน รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) "นักลงทุนจีนที่เดินทางมาครั้งนี้ ทั้งหมด เป็นผู้บริหารระดับสูง และประธานบริษัท ซึ่งมี บางรายที่เข้ามาตั้งธุรกิจด้านการค้าในประเทศไทย แล้ว และต้องการที่จะรับฟังนโยบายส่งเสริม การลงทุนโดยตรงเพื่อพิจารณาขยายการลงทุน เพิ่มเติมในไทย ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีว่านักลงทุน ระดับผู้บริหารสนใจการลงทุนในประเทศไทย โดยภายหลังการหารือร่วมกับบีโอไอแล้ว คณะนักลงทุนจีนกลุ่มนี้ยังจะเดินทางไปพื้นที่อีอีซี อีกด้วย" นางสาวบงกช กล่าว
                         สำหรับสมาพันธ์สภาอุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งประเทศจีน หรือ ACFIC เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานภายใต้การดูแลของรัฐบาลจีน เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจ โดยมีส่วนอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนตลอดจนการขยายธุรกิจไปต่างประเทศของเอกชน ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 2,000,000 ราย

ที่มา : www.oie.go.th