มกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบียเปิดตัวโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรก

07Nov

มกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบียเปิดตัวโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรก

                       เจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบีย เปิดตัวโครงการสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการวิจัยแห่งแรกของซาอุดีอาระเบีย โครงการนิวเคลียร์ดังกล่าวถือเป็นหนึ่งใน 7 โครงการยุทธศาสตร์ชาติที่ครอบคลุมด้านอุตสาหกรรมเครื่องบิน พลังงานทดแทน และการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล
                      ซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกนั้น ได้มีการเร่งยกระดับโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์สำหรับพลเรือน เมื่อเดือนมี.ค.ที่ผ่านมานั้น มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่า หากอิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ ซาอุดีอาระเบียก็จะทำเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่บ่งชี้เกี่ยวกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์ในซาอุดีอาระเบีย

ที่มา : www.oie.go.th