ญี่ปุ่นเล็งร้องเรียน WTO กรณีเกาหลีใต้ให้เงินอุดหนุนอุตสาหกรรมต่อเรือ

07Nov

ญี่ปุ่นเล็งร้องเรียน WTO กรณีเกาหลีใต้ให้เงินอุดหนุนอุตสาหกรรมต่อเรือ

                        แหล่งข่าวจากรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ญี่ปุ่นจะเรียกร้องเกาหลีใต้ให้จัดการเจรจาระดับทวิภาคีโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หลังจากที่เกาหลีใต้ได้ให้เงินอุดหนุนอย่างไม่เป็นธรรมแก่กลุ่มผู้ต่อเรือ ทว่าการเจรจามีแนวโน้มว่า จะไม่เกิดขึ้น และคาดว่าข้อพิพาทดังกล่าวจะถูกยื่นร้องเรียนต่อองค์การค้าโลก (WTO)
                        ญี่ปุ่นเชื่อว่า การที่สถาบันการเงินของรัฐบาลเกาหลีใต้สนับสนุนด้านการเงินเป็นจำนวนมากแก่อุตสาหกรรมต่อเรือของเกาหลีใต้เข้าข่ายขัดต่อกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศอย่างไรก็ดี เกาหลีใต้ยืนกรานที่จะปฎิเสธการทบทวนมาตรการอุดหนุนด้านการเงิน หากการเจรจาทวิภาคีล้มเหลว ประเด็นดังกล่าวจะถูกร้องเรียนไปยัง WTO ซึ่งโดยทั่วไป การตัดสินข้อพิพาทภายใต้กรอบของ WTO จะใช้ระยะเวลาเกือบสองปี นับตั้งแต่ปี 2558 สถาบันของเกาหลีใต้ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่บริษัท แดวู ชิปบิลดิ้ง & มารีน เอ็นจิเนียริ่ง รวมทั้งสิ้นมูลค่า 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
                        ทั้งนี้ มาตรการช่วยเหลือดังกล่าวได้ช่วยพัฒนาสถานะทางการเงินของบริษัท โดยบริษัท แดวู ชิปบิลดิ้ง ได้ปรับลดราคาสินค้าลงอย่างมาก ซึ่งสร้างความกดดันให้แก่คู่แข่งขันรายอื่นในญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ท่ามกลางอุปทานที่มากเกินไปของอุตสาหกรรมต่อเรือทั่วโลก เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นระบุ

ที่มา : www.oie.go.th