นักวิเคราะห์ชูอุตฯรถยนต์ในไทยได้ประโยชน์จากการทำสงครามการค้าสหรัฐ-จีน

09Nov

นักวิเคราะห์ชูอุตฯรถยนต์ในไทยได้ประโยชน์จากการทำสงครามการค้าสหรัฐ-จีน

                        นายนิค มาร์โร นักวิเคราะห์จาก The Economist Intelligence Unit (EIU) กล่าวว่า ถึงแม้การทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนได้ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชีย แต่ก็ยังคงมีบางประเทศได้รับประโยชน์ในระยะยาวจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน นายมาร์โรกล่าวว่า ไทย มาเลเซีย และเวียดนามจะได้รับประโยชน์ในระยะยาวในอุตสาหกรรมรถยนต์ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
                        นายมาร์โรระบุว่า การที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าต่ออะไหล่รถยนต์ของจีนจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทานและการลงทุนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไทยและมาเลเซีย จากการที่ผู้ผลิตกระจายการลงทุน และกระจายเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านของจีน รายงาน EIU ระบุว่า อุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยจะได้รับประโยชน์จากการที่ไทยมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่หลากหลายกับสหรัฐ ญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ภายในประเทศได้รับส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งในจีน
                       นอกจากนี้ มาเลเซียก็จะได้รับประโยชน์เช่นกันจากการที่มีผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์กว่า 800 ราย และมีเครือข่ายการส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ที่หลากหลาย ขณะเดียวกัน เวียดนามและมาเลเซียจะได้ประโยชน์จากการผลิตสินค้าด้านเทคโนโลยีขั้นต่ำ เช่น โทรศัพท์มือถือ และโน้ตบุ๊ก นายมาร์โรยังกล่าวว่า ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสิงคโปร์จะได้รับผลกระทบมากที่สุดในระยะสั้นจากการทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน เนื่องจากประเทศเหล่านี้พึ่งพาการส่งออกสินค้าไปยังจีน

ที่มา : www.oie.go.th