อลูมิเนียม

ซีนอน ซัพพลาย บจก.

ตัวแทนจำหน่าย ทองแดง, ทองเหลือง, อลูมิเนียมทุกชนิด, เพลาทองเหลืองเส้น, ทองเหลืองลายเสือ, ทองเหลืองเส้นกลม, เหล็กหล่อ

    • 21/11 ม.7 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000